Відновлення бухгалтерського обліку

Ще одна послуга з бухгалтерського обслуговування підприємств – відновлення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік повинен вестися безперервно.

Фактори, що є достатньою підставою вважати, що бухгалтерський облік вимагає відновлення:

 • відсутність в підприємстві досвідченого бухгалтера;
 • часта або періодична зміна бухгалтерів в підприємстві, при цьому відсутність вичерпних і детальних актів прийому-передачі фінансово-бухгалтерської документації, розшифровок статей балансу і статей податкового обліку на дату передачі;
 • недостатня кваліфікація і незначний досвід співробітників бухгалтерії і діловодства компанії;
 • відсутність реєстрації та каталогізації первинної фінансово-господарської документації;
 • використання неліцензійних бухгалтерських програм;
 • відсутність на підприємстві управлінського обліку;
 • відсутність контролю директора над діяльністю бухгалтерії.

Якщо один з факторів є у Вашому підприємстві, то ми радимо Вам обов’язково відновити бухгалтерський і податковий облік, щоб уникнути прикрих непорозумінь у вигляді штрафів і пені, які будуть нараховані Вам при проведенні податкових та інших перевірок попередньої діяльності, якщо такі перевірки ще не проводилися.

Відновлення бухгалтерського обліку – це комплекс заходів, мета яких – відновлення синтетичних, аналітичних і податкових регістрів, звітності організації на основі повністю або частково наданих первинних документів.

Компанія проводить відновлення обліку в п’ять етапів:

 1. Первинний аналіз наявних документів і електронних баз. Виявлення відсутніх документів, перевірка наявних на законність і правильність оформлення.
 2. Відновлення та обробка документів, відсутність яких було виявлено на першому етапі; виправлення виявлених помилок.
 3. Створення оновленої електронної бухгалтерської бази.
 4. Формування регістрів обліку та звітності.
 5. Проведення звірок в податковій інспекції та фондах по нарахуванню податків і фактичних платежів до бюджету.

Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства в минулому, процедура відновлення бухгалтерського обліку і податкового обліку супроводжується подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності.

По завершенню роботи замовнику будуть надані документи і електронна база бухгалтерського обліку за зазначений в договорі період, звіт про виконану роботу, в разі необхідності – консультації щодо подальшого ведення бухгалтерського обліку.

Вартість послуг визначається за кількістю фінансово-господарських операцій в період який відновлюється

Компанія не здійснює «часткового» або «вибіркового» відновлення обліку.

За підсумками заходів щодо відновлення обліку, наша компанія в повній мірі несе відповідальність за правильність формування регістрів обліку та звітності.

Наш офіс
Залиште Вашу заявку