Юридичні послуги

Там де правила гри не дозволяють виграти, англійські джентльмени змінюють правила.
Гарольд Джозеф Ласки

Консалтингова група «Наст-Актив» надає юридичні послуги для підприємств Києва. Наша сфера діяльності включає надання комплексної юридичної допомоги. Фахівці компанії займаються розробкою правових механізмів вирішення практично будь-яких проблем, що виникають в діяльності комерційних підприємств: від податкових спорів до корпоративних конфліктів.

Види юридичних послуг

Ми готові запропонувати наступні юридичні послуги:

 • допомога при порушенні прав інтелектуальної власності на винахід, бізнес-план, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, комп’ютерну програму та інше;
 • юридична допомога в разі залучення до адміністративної, кримінальної, податкової відповідальності за правопорушення, допущені в господарській діяльності;
 • рішення проблеми при ненадання оплаченого товару або послуги;
 • допомога в разі виникнення юридичної відповідальності за заподіяння шкоди (збитків);
 • правове вирішення різних типів конфліктів: поглинання, захоплення, судові тяжби;
 • допомога у зв’язку з ініціюванням судових позовів контрагентами;
 • юридичний захист у разі накладення стягнення на цінні папери і майно;
 • юридична підтримка в разі недобросовісних дій конкурентів;
 • допомога в разі накладання арешту на майно, а також застосування інших забезпечувальних заходів;
 • повний судовий супровід в разі залучення до відповідальності за невиконання боржником своїх зобов’язань;
 • довірче консультування засновників і підготовка всіх необхідних документів при реорганізації юридичних осіб.

При першій зустрічі з юристом вам надається кваліфікована юридична консультація, яка дає можливість не тільки отримати необхідну допомогу, а й скласти схему подальших дій в конкретній ситуації. Наші співробітники на належному рівні вивчають стан справ, звертаючи увагу навіть на дрібні деталі, і ретельно планують стратегію, що дозволяє вирішити проблему з найбільшою вигодою для клієнта.

Оцінка ситуації

Для об’єктивної оцінки ситуації наша компанія пропонує наступні види юридичних послуг:

 • податковий і правовий аналіз господарських договорів з подальшою видачею рекомендацій щодо усунення помилок і вдосконалення, а також розробка договорів з забезпеченням профілактики податкових і правових ризиків;
 • комплексний супровід угод з нерухомістю, здійснення експертизи документації щодо оформлення прав на нерухоме майно та земельні ділянки;
 • представлення інтересів клієнта в процесі проведення податкових перевірок, правовий аналіз рішень і дій податкових органів, захист інтересів клієнта;
 • реєстрація юридичних осіб;
 • аналіз діяльності підприємства за конкретний період часу і виявлення всіх ризиків з підготовкою пропозицій щодо їх усунення, а також видачею мотивованого висновку;
 • проведення юридичного, бухгалтерського та фінансового аудиту з видачею офіційного аудиторського висновку для усунення помилок, а також надання контрагентам, представникам банків, потенційним покупцям бізнесу і інше;
 • юридичний супровід складних угод;
 • усна та письмова консультація юриста щодо питань правового регулювання фінансово-господарської діяльності (митне, податкове, цивільне та валютне законодавство);
 • письмові та усні консультації з питань господарських правовідносин;
 • абонентське юридичне обслуговування щодо питань правового регулювання фінансово-господарської діяльності;
 • участь в ділових зустрічах і переговорах на правах представника клієнта або юридичного консультанта;
 • ведення справ в суді;
 • цивільні і податкові спори;
 • проведення експертизи використовуваної податкової та юридичної стратегії бізнесу;
 • супровід процедури банкрутства;
 • розробка і супровід операцій по відділенню, поглинанні, злиття і передпродажної підготовки компанії.
Наш офіс
Залиште Вашу заявку